معرفی سایت

این سایت جهت معرفی دو قلاده سگ نر و ماده ژرمن شپرد به نام ویکتور (سگ نر) و آگاتا (سگ ماده) طراحی گردیده است. هوش سرشار، زیبایی اندام و قدرت بدنی این دو قلاده سگ آنها را در ردیف بهترین سگهای هم نژاد خود قرار داده است. همچنین نژاد و خون اصیل آنها تمایز ویژهای به این دو سگ بخشیده است.
در حالی که می توانند بسیار آرام باشند فقط با دستور حمله از طرف صاحب خود چنان خشونتی از خود نشان می دهند که لرزه بر اندام فرد مقابل می اندازد و ایستادگی و مقاومت مقابل آنها حتی با استفاده از دستکش مخصوص کار ساده ای نیست.
آگاتا از یکی از معروفترین سگهای نژاد ژرمن آلمان به نام "ARKO"نسل کشی شده است.  هر کشش (جفت گیری) با این سگ در آلمان 15000 یورو هزینه در بردارد. تصویر زیر مربوط به عکس پدر آگاتا می باشد:

Victor

ویکتور سگ نری است که جهت نگهبانی و دفاع شخصی تربیت شده است. این سگ از هوش بسیار بالایی برخوردار است. واکنشهایی که از این سگ در مقابل وقایع روزمره نشان می دهد بی نظیر است. در هر کاری سعی می کند مشارکت داشته باشد و خود را به سرعت همکار صاحب خود در آن کار فرض می کند. برای نمونه کافی است در جلوی سگ، صاحب سگ اقدام به جمع کردن هیزم کند ویکتور بلافاصله کار صاحب خود را ادامه می دهد و سعی در جمع آوری هیزم می نماید. از این قبیل کنشها از این سگ قدرتمند و باهوش ده ها موضوع جالب و گفتنی قابل ذکر است که نظیر آن در کمتر سگی از نوع ژرمن در این حد مشاهده می شود.