فحلی (پریود) در سگ


سن بلوغ و توانائی در جفتگیری در نژادهای مختلف متفاوت است. اصولا نژادهای کوچک زودتر از نژادهای بزرگ به سن بلوغ می رسند.  بطور کلی سگ های نر بعد از ۶ ماهگی قدرت باروری دارند و بلوغ کامل آنها در۱۲ الی ۱۴ ماهگی اتفاق می افتد. سگهای نر سالم می توانند فعالیت های تناسلی خود را تا ۸ الی ۱۰ سالگی حفظ کنند. در این دوره سگهای نر در هر زمانی قادر به جفتگیری بوده و محدودیت زمانی مطرح نمی باشد. سگ ماده در فصل تولید مثل سگ های ماده اولین فعالیت های تناسلی یا به عبارت دیگر اولین فحلی خود را در ۶ الی ۷ ماهگی نشان می دهند.

فحلی پریودی در سگ ها

این زمان می تواند تا ۱۸ ماهگی نیز به تاخیر افتد. فواصل دوره های فحلی بطور متوسط هر ۷ ماه یکبار می باشد. در خلال دوره فحلی سگ ماده آماده فعالیتهای تناسلی است و به سگهای نر اجازه جفتگیری می دهد. به عبارت دیگر تنها در خلال این مدت محدود است که سگ ماده باروری دارد. لذا اگر به هیچ وجه قصد ندارید که از سگ خود توله بگیرید بهتر است که آن را قبل از بلوغ جنسی عقیم نمائید.

فحل شدن

مدت فحل سگ ماده معمولا ً ۱۸ الی ۲۱ روز طول می کشد، سگ ماده فقط سگ نر را در چند روز اول زمان فحل قبول می کند و باردار می شود. اولین نشانه فحل شدن، متورم شدن لبه مهبل می باشد. سپس بزودی خونریزی (پریود) شروع می شود. خونریزی می تواند بین ۴ الی ۱۴ روز (بطور متوسط ۱۰ روز) ادامه داشته باشد. در زمانی که سگ ماده خونریزی دارد، سگ نر بسیار زیاد جذب او می شود اما سگ ماده به آنها اجازه جفتگیری را نمی دهد، تا زمانی که خونریزی کم یا قطع شود و مهبل تا حد ممکن بزرگ شود. در این زمان سگ ماده سگ نر را برای جفتگیری قبول می کند. این فحل، بارور است و بین ۵ الی ۱۲ روز ادامه دارد. در ۲ – ۳ روز اول پس از اتمام پریود سگ ماده، زمانی مناسبی برای جفتگیری می باشد. این دوره زمانی است که اگر قصد دارید توله سگ داشته باشید باید عمل جفتگیری شروع شود. برای اینکه مطمئن شوید عمل لقاح بخوبی انجام شده است باید جفتگیری ۲ روز بعد تکرار شود. اگر سگ ماده حامله شده باشد فحلی او زودتر به پایان می رسد.

سگ های خانگی بطور معمول دوبار در سال فحل می شوند. بجز در باسنجی ها (Basenji)، سگهای وحشی، گرگها و روباه ها، که فقط یکبار در سال جفتگیری می کنند. اکثر سگهای ماده در فصل بهار (ماههای دی-اسفند) و فصل پاییز (ماههای مرداد- شهریور) فحل می شوند. البته در این مورد استثناهایی هم وجود دارد. برخی از ماده ها ممکن است وقفه طولانی تر یا کوتاه تری بین مدت زمان فحلشان داشته باشند.
 
منبع : کلینیک دامپزشکی پرشین