در باره شجره نامه (Pedigree)

در مورد "Chip"

موضوع درمورد شجره نامه. شجره نامه چیزی نیست جز یک ورقه قرمز رنگ که در ایران به شجره نامه معروف است ، در آلمان برای سگهای جرمن شپرد تنها یک انجمن موجود میباشد که هر کس میتواند با دادن سالیانه ۴۰ یورو عضو آن شود . که این انجمن تقریبان در هر شهر و روستایی وجود دارد که آدم میتواند هر هفته دو سه روز به آنجا برود و با مردم دیگر و با مربیان آنجا به تعلیم سگش بپردازد و بعد از آنکه سگ یک ساله شد اولین امتحان را باید در آن انجمن بدهد که در این امتحان سگ باید دستورهای اولیه همانند فرمان نشستن، خوابیدن ، و فرمان همراه پا را بخوبی انجام دهد که در این امتحان سه داور هر کدام جداگانه نظر خود را بر مورد رد یا قبول شدن سگ را میدهند و بعد از آن امتحان دوم را باید بدهی که سگ باید جستجو کردن و ... را بلد باشد و بعد امتحان سوم که باید امتحان سوم قبل از ۲۴ ماهگی سگ باشد چون بعد از آن دیگر انجمن آنرا قبول نمیکند در امتحان سوم سگ باید دستور حمله کردن ر گاز گرفتن و بدون قلاده در کنار صاحبش قدم زدن را بخوبی بلد باشد و بعد از آن انجمن به سگ مدرک شماره ۳ نگهبانی را میدهد و بعد تو میتوانی از سگ جفت ***ی کنی و یک چیز دیگر که یادم رفت بنویسم سگ باید از لحاظ استخوانهای باسن و آرنج دست کاملان سالم باشد. و یک روز بعد از تولد توله ها از طرف انجمن کسی میاید و از توله ها آزمایش  "DNA" را میگیرد تا مطمین شود که توله ها از آن والدین است و بعد که همه چیز درست باشد آنجمن به توله ها ورقه قرمز و با شجره نامه را میدهد .در این ورقه قرمز چهار نسل پدری و مادری توله ها نوشته شده است و آزمایش "DNA" آنها. در یکی از همین پت شاپهای ایرانی خواندم که نوشته بود سگ اصل جرمن شپرد با شجره نامه که هشت نسل قبل از آن در آن نوشته شده است .۰۰که این فقط دو معنی میتواند داشته باشد اول آنکه آنها دست به ساختن ورقه جعلی زده اند و هشت اسم سگ را در آن نوشته اند و یا فروشنده واقعان بی اطلاع است و همه نسلهای مادری و پدری را با هم جمع زده است بهر حال، این انجمن شعباتی هم در کشورهای هلند اطریش و سویس دارد اما در کشور های دیگر با ید بررسی گردد.