انتخاب سگ ماده یا نر

این سوالی است که اکثر افرادی که قصد خرید و نگهداری یک سگ را در ذهن خود دارند مطرح می کنند.
در جواب این سوال به صورت کلی باید گفت بهترین وضعیت برای یک نفر وجود یک جفت سگ بصورت ماده و نر است. این وضعیت به سبب طبیعی بودن شرایط سگها از بسیاری از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری می کند.
در صورتیکه نگهداری دو سگ در یک محل امکانپذیر نباشد ناگزیر به انتخاب هستیم اما این انتخاب دشوار است و می بایست بسیاری از نکات ریز و درشت را مدنظر قرار داد. سگهای نر و همچنین ماده هر یک دارای خصوصیات خاصی هستند که به جنسیت آنها برمی گردد. بطور مثال سگهای ماده بالغ سه ساله تقریبا هر 7 ماه یک بار فحل می گردند. این دوره بین یک تا حداکثر دو هفته بطول می انجامد و سگ ماده در این مدت مستعد بارور شدن می گردد.
در این وضعیت سگ ماده اطراف آلت تناسلی خود مواردی ترشح می کند که سگ نر را به شدت بطرف خود جذب می نماید. تجربه نشان داده است که تربیت شده ترین سگها نیز امکان خودداری در مقابل یک سگ ماده را که فحل شده ندارند و به طرف سگ ماده جهت جفتگیری کشیده می شوند.
بوی ترشح شده در سگ ماده در این وضعیت به حدی تحریک آمیز است که توجه سگ نر را از هر چیز دیگر منحرف ساخته و کارایی سگ نر را مثلا در محافظت از محل (برای سگهای نگهبان) به صفر می رساند. اگر این نکته منفی در سگ نر وجود نداشت قطعا سگ نر همه ویژگیهای لازم یک سگ کامل را دارا بود. سگ نر زیبا و دارای جثه ای بزرگتر از سگ ماده است و به همین دلیل خاطر خواهان بیشتری دارد.
همانطور که گفته شد سگ ماده هر هفت ماه یکبار فحل می گردد و به غیر از دو هفته سگ ماده وضعیت جنسی خاصی ندارد و می تواند در ماموریتهایی که برای آنها تربیت شده فعالیت نماید.
نتیجه آنکه چنانچه به زیبایی سگ علاقه مند می باشید سگ نر را انتخاب نمایید و چنانچه برای سگ ماموریت خاصی مثل نگهبانی در نظر گرفته اید بی شک سگ ماده گزینه بسیار بهتری از سگ نر است.